Essex College - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Essex College


Essex College

Essex College, Batı Londra'da yer alan saygın bir enstitüdür. 2005 yılında kurulmuş kısmen yeni bir kolejdir. Sonradan kuruluş, öğrencilerin günümüzdeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır.Öğrenciler kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve dinlenme alanı da dahil olmak üzere tüm tesis ve olanakları kullanmaları yönünde teşvik edilmektedirler. Dahası kolej, öğrencileri için sıklıkla sportif aktiviteler ve bir uluslar arası gezi organize etmektedir 

Bulunduğumuz konum gereği öğrenciler nispeten etkin maliyetli konaklamalardan faydalanabil-irler. Bununla birlikte, Londra'nın merkezine ve civardaki havaalanlarına metro ile 15 dakika iç-inde ulaşabilirsiniz. Yerel bölge, öğrencilere iş olanakları sunan şirketleri barındıran ve gelişm-ekte olan bir bölgedir. Aynı zamanda programlarımız gelecek iş olanakları düşünülerek tasarla-nmıştır. Detaya inmek gerekirse, işletme, bilgisayar teknolojileri ve muhasebe alanlarında su-nduğumuz programla giderek işe yönelik hale gelen dünyaya uyum sağlayabilmekteyiz.