İngiltere’de Akademik Eğitim - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

İngiltere’de Akademik Eğitim


Hazırlık (Foundation) Eğitimi

Türk öğrenciler, mezun oldukları lise ve mezun oldukları not ortalamasına göre üniversitelerce gerekli görüldüğünde ‘Hazırlık Yılı’ olarak adlandırılan bir eğitim sürecinden geçmektedirler. 

Bir yıl süren bu hazırlık programları çeşitli konularda verilmekte, bu konular alınacak lisans derecesine ilişkin olduğundan, başarı ile tamamlanması halinde doğrudan bir üniversitenin lisans programına geçiş sağlanmaktadır. Bu programlar bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde yer almakla birlikte bağlantılı oldukları kolejlerde de uygulanabilmektedir. Ders içerikleri üniversitede okunacak bölüme göre belirlenmekte, örneğin işletme eğitimi almak isteyen bir öğrenci o bölümün temel derslerini alırken Mühendislik programı için hazırlık sınıfını okuyan bir öğrenci ise mühendisliğin temel derslerini almaktadır. Bununla beraber hazırlık programları kapsamında ekstra İngilizce ( akademik İngilizce ) ve de “study skills “ diye adlandırılan eğitim boyunca öğrencinin ihtiyacı olacak sunum yapma teknikleri, essay yazımı, vb konular yer almaktadır. 

“Foundation” – Hazırlık Programı sunan bağımsız özel kolejlerde bulunmaktadır. Bu tip özel kolejlerde sunular programlar için sınıftaki öğrenci sayıları daha az, bireysel ilgi daha fazladır. Bu tip okullarda kontrol mekanizması da çok güçlü olup öğrenci velilerine 3 aylık gelişim – devamlılık raporları, ihtiyaca göre de ek ara raporlar gönderilmektedir. 

Hazırlık programları , “foundation” , “international foundation” , “Bridging” , “University Access” şeklinde adlandırılmaktadır.

İngiltere’de Üniversite ( Lisans ) Eğitimi

Lisans eğitim programları normalde 3 yıl olmakla birlikte bazı programlar eğitim süresi kapsamında 1 yıllık staj imkanı da sağlamakta böylelikle 4 yıla uzamaktadır. Bu programlar ‘sandviç program’ olarak adlandırılır. 

Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar bu genellemenin dışında olup eğitim süreleri 5-6 yıla kadar uzayabilmektedir. 

Eğitim programları her sene Eylül ayı sonu-Ekim ayı başı gibi başlar. Bazı üniversitelerde Ocak - Şubat başlangıçlı programlar da sunulmaktadır. Lisans dereceleri konularına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

 • Bachelor of Arts (BA)
 • Bachelor of Science (BSc)
 • Bachelor of Law (LLB)
 • Bachelor of Medicine (MB)
 • Bachelor of Education (BEd)
 • Bachelor of Architecture (BArch)
 • Bachelor of Engineering (BEng)

Master / Lisansüstü Eğitimi

Lisansüstü programlar;

  1. Lisansüstü Diploması (PG Cert, Pg Dip)
  2. Ders Ağırlıklı Master Dereceleri (MA, MSc, MEng, LLM vs.)
  3. Araştırmalı Master Derecesi (MRes, MPhil)
  4. Doktora - Araştırma Dereceleri (PhD veya DPhil) ni kapsamaktadır.

1. Lisansüstü Diplomasi ( Pg Cert, Pg Dip ) 

Sınıf içi ders ve seminerlerden oluşan tezsiz diploma veya sertifika programlarıdır. 
Sertifika programları, 3- 6 ay sürebilmekte, diploma programları ise 9 ay sürmektedir. 
Bazı diploma programları eğer başarı ile tamamlanabilirse Master programına geçiş imkanı sağlamaktadır. 

2. Ders Ağırlıklı Master Dereceleri (Taught Master) MA,MSc,Meng,LLM ... 

Bu programa katılan öğrenciler, Ekim ayından başlamak üzere 9 ay boyunca ders gördükten sonra yaz aylarında tez araştırmalarını yaparak projelerini bitirir; böylece 1 yıllık master programlarını tamamlarlar. Bazı üniversiteler Ocak – Şubat döneminde başlayan master programları da sunmaktadırlar. Yüksek lisans dereceleri konularına göre temel olarak aşağıdaki gibi gruplandırılabilir.

 • Master of Arts (MA)
 • Master of Science (MSc)
 • Master of Law (LLM)
 • Master of Engineering ( MEng )
 • Master of Education ( MEd )
 • Master of Literature ( MLitt )Master of Business Administration Programları (MBA)

İngiltere’de MBA programı uygulayan üniversitelerin çoğu Master dereceleri için istenen koşullarla birlikte, mezuniyet sonrası en az üç yıllık full-time iş tecrübesi istemekte, bazıları ayrıca GMAT sınavını şart koşmaktadır. Pazarlama, bankacılık-finans ve personel yönetimi gibi birçok konu MBA programları içinde işlenmekteyse de, yine aynı konularda iş tecrübesi gerektirmeyen MA veya MSc programları da sunulmaktadır. 

3. Araştırmalı Master Dereceleri (MRes – Master by Research, MPhil) 

MRes 


Ders ağırlıklı master programları gibi 12 ay sürmekte olan MRes programlari araştırma temeline dayanmaktadır. MRes öğrencileri doktora öğrencileri gibi bir araştırma konusu üzerine danışman öğretmenlerinin yönlendirme ve değerlendirmeleri ile çalışmalar yapıp bir bitirme projesi hazırlamaktadırlar. 

4.Doktora - Araştırma Dereceleri (MPhil, PHd, DPhil, New Route PHd) 

MPhil 


Genellikle iki yıl süren ve Türkiye’de tam karşılığı olmayan bir Master programıdır. Belirledikleri konuda araştırma yapmak isteyen öğrencilerin katılması için uygulanan bir program olmakla birlikte, genellikle doktoraya geçiş olarak kullanılır. Doktora programına başvuran öğrencilerin bir kısmı ilk önce MPhil programına kaydedilir; birinci sene gösterdikleri başarı göz önünde bulundurularak isteyen öğrenciler programlarını doktora öğrencisi olarak devam ettirebilirler. 

PHd / DPhil / New Route PHd 

Doktora (PhD) derecesi genellikle 3 veya 4 yılda tamamlanır ve tamamen araştırmaya dayalı bir eğitim sürecidir. Türkiye’dekinden farklı olarak normal PHd eğitiminde sınıf içi ders bulunmamaktadır. Son yıllarda buna alternatif olarak geliştirilen New Route PHd programları ise sure olarak 4-5 yıl sürmekle birlikte sınıf içi ders görmek isteyen öğrenciler için tasarlanmış, araştırma ve dersi kombine eden bir programdır.