İngiltere'de Yüksek Lisans Eğitimi | Yurtdışında Master | İngiltere'de Master - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

İngiltere'de Yüksek Lisans Eğitimi | Yurtdışında Master | İngiltere'de Master

  • edcon


Yurtdışında yüksek lisans programları süreleri değişkenlik gösterse de İngiltere’de master genel olarak 1 yıl sürmektedir, az sayıda da olsa 2 yıl süren programlar da bulunmaktadır. Günümüzde zamanın değerli olduğu düşünülürse İngiltere’de yüksek lisans eğitiminin çok avantajlı olduğu ortadadır. Genellikle Eylül / Ekim aylarında başlayan 1 yıllık yüksek lisans eğitim süreci, 9 ay ders, 3 ay tez/proje dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Ocak/ Şubat ve Mart gibi alternatif dönemlerde başlayan programlar da mevcuttur.

İngiltere'de Master için Dikkat Edilmesi Gerekenler

İngiltere’de bir yüksek lisans programına karar vermeden önce aşağıdaki kriterleri göz önüde bulundurmanızda fayda olacaktır;

·Üniversitenin bölüm ve genel sıralamalardaki yeri
·Kampüs imkanları
·Bulunduğu şehir
·Program içeriği
·Konaklama seçenekleri
·Burs imkanları
·Bitirme Tezi şartları
·Program ücreti ve ödeme koşulları

Danışmanlarımız tüm bu kriterler ile ilgili size ücretsiz rehberlik hizmeti sunacak ve sonraki bütün başvuru işlemlerinizi yine ücretsiz olarak gerçekleştirecektir.

İngiltere Yüksek Lisans Dereceleri 

İngiltere'de 3 çeşit yüksek lisans programı bulunmaktadır.

1.  Lisansüstü Sertifikası/Diploması ( Pg Cert, Pg Dip ) 

Dersli lisansüstü programlarıdır ve araştırma tezi içermez. Özellikle lisans alanın dışında farklı bir disiplinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere uygun programlardır. Sertifika programlarının süresi 3-6 arasında değişirken, diploma programları genellikle 9 ay sürmektedir. Bazı diploma sonrasında öğrenci gerekli başarıyı sağlarsa yüksek lisans programına geçiş imkânı sağlanabilir.

2.  Dersli Yüksek lisans programları (MA, MSc, MBA, MEng, LLM, etc.) 

Genellikle 1 senelik programlardır. İlk 9 ay zorunlu ve seçmeli dersler ve bu derslerin sınav, proje ve ödevleri ile geçer. Son 3 ayda ise araştırma tezi veya projesi tamamlanır. Sınavlar ve yüksek lisans tezi sonrası diploma alınır. Dersli yüksek lisanslar arasında aşağıdaki belirtilen akademik unvanlı programlar mevcuttur;
MA – Master of Arts ( İşletme, Siyasi Bilimler, Uluslararası İlişkiler, Medya, Sosyoloji gibi birçok farklı disiplinden programlar MA unvanında verilebilir.
MSc – Master of Science ( Yine pek çok farklı alanda yüksek lisans programlarında kullanılan bir unvandır, fen bilimleri, mühendislik, işletme gibi alanlarda kullanımı yaygındır.)
MBA – Master of Business Administration (İşletme yüksek lisansı)
Executive MBA (Üst Düzey Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı)
LLM – Master of Law (Hukuk Yüksek Lisansı)
MArch – Master of Architecture (Mimarlık Yüksek Lisansı)
MPA- Master in Public Administration (Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı)
MEd – Master of Education (Eğitim Yüksek Lisansı)
MEng - Master of Engineering (Mühendislik Yüksek Lisansı)
MFA – Master of Fine Art (Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı)
MLitt – Master of Letters (Edebiyat ve Yazım Yüksek Lisansı)
MMus – Master of Music (Müzik Yüksek Lisansı)
MPharm – Master of Pharmacy (Eczacılık Yüksek Lisansı)
MTh – Master of Theology (İlahiyat Yüksek Lisansı)
MMed- Master of Medicine (Tıp Yüksek Lisansı)
MS - Master of Surgery (Cerrahi Tıp Yüksek Lisansı) 
MClinDent - Master of Clinical Dentistry (Diş Hekimliği Yüksek Lisansı) 

3.  Araştırmalı Yüksek lisans Programları 

Bu derecede mevcut programlar aşağıdakilerdir;

MRes – Master of Research (Araştırma Yüksek Lisansı)
Bu 1 yıllık program süresince ders katılımdan ziyade araştırma ve araştırma tezi ön plandadır ve mezuniyet notunuzu araştırma tezinizin başarısına göre verilir.

MPhil – Master of Philosophy  (Doktora öncesi araştırma programı)
Bu yüksek lisans derecesinin Türkiye’de akademik olarak bir karşılığı yoktur ve genellikle 2 yıl sürer. Bu programlar özellikle doktoraya geçiş için kullanılabilir. Öğrenci Mphil sonrasında doktoraya devam ederse program sırasında yaptığı çalışmalarla doktora programı kısmen tamamlanmış olur.

İngiltere Master Kabul Koşulları, Başvurular ve Gerekli Evraklar 

İngiltere’deki üniversitelerin yüksek lisans başvurularında kendi takvimleri ve farklı başvuru süreçleri vardır. Yüksek lisans programı başlangıcına yaklaşık 1 sene önce başvurular başlar, program başlamadan 3-4 ay önce de sona erer. Eylül / Ekim aylarında başlayan programlar için en uygun başvuru dönemi Kasım – Şubat aylarıdır. Programlara konusunda uzman ve deneyimli eğitim danışmanları aracılığıyla erken başvurmak her zaman avantajlıdır. Edcon eğitim danışmanlığı İngiltere’de eğitim konusunda uzman kadrosuyla sizi en doğru şekilde yönlendirip hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olacak en doğru adrestir.

İngiltere’de bulunan üniversiteler yüksek lisans programlarına kabul değerlendirmesinde genel olarak akademik başarıya ve İngilizce dil bilgisine dikkat ederler. Yüksek lisans programlarına başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için genel olarak aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

1- İngiltere'de yüksek lisans için ortalama kaç olmalı?

İstenilen not ortalaması ve mezuniyet derecesi üniversite ve bölüme göre değişebilmektedir ama genellikle 3/4 ve üzeri istenilmektedir. Üniversiteler bölümlere göre giriş koşullarını belirtseler de öğrencinin mezun olduğu okul, bölüm, departmanında hangi yüzdelik birim içinde bulunduğu gibi etkenler bu değerlendirmede etkili olabilmektedir.  Başvurular sırasında öğrenci mezunsa not dökümleri ve diploması, mezun değilse bulunduğu seviyeye kadar aldığı derslerin notlarını ve genel not ortalamasını belirten resmi not dökümü gereklidir.

2 – İngilizce dil seviyesi ne olmalı?

Yüksek lisans başvurularında İngilizce dil seviyesini gösteren IELTS / TOEFL veya Pearson sınavlarından birini alarak seviyeyi belgelemek zorunludur. Başvurular dil belgesi olmadan da yapılabilir fakat kabul mektubunu gerekli İngilizce seviyesini kanıtlama şartı bulunacaktır. Yüksek lisans programlarında istenilen derece genellikle IELTS (6.5-7.00) veya TOEFL ( 550-600) / IBT ( 79-95 ) seviyesindedir.

3 - İki akademik referans

Öğrencilerin başvurular sırasında lisans eğitimi süresince kendilerine ders vermiş 2 akademisyenden referans almaları gerekmektedir. Akademik referanslar kapalı zarfta kurumsal başlıklı kâğıda yazılmış mektup ve ya elektronik posta yoluyla iletilebilir.

4. Personal Statement / Niyet mektubu 

Öğrencinin kendisini ifade etmesi için ayrılmış bu alanda, akademik geçmişini ve hedeflerini, kariyer hedeflerini, bölüm ve üniversite seçim nedenlerini anlatabilir. Eğitim danışmanı yönlendirmesi doğrultusunda düzgün yazılmış bir niyet mektubu başvuru esnasında kabul kararında önemli bir etki ve fark yaratabilir.
Araştırmalı master (MRes, MPhil) programlarında niyet mektubunun yanı sıra araştırma önerisi yazısı da istenmektedir. ‘Research proposal’ başlığı altındaki bu yazıda araştırma yapılacak konu içeriği, planlanan çalışma takvimi, araştırma yöntemleri, konu ile ilgili literatür taramalarına ve ulaşılmak istenilen sonuçla ilgili detaylı bir içerik sunulmalıdır. İyi bir niyet mektubu nasıl olmalı yazımızı inceleyebilirsiniz.

5 – Akademik olarak hazırlanmış bir CV

Varsa iş deneyimi ve stajları gösteren CV başvurularda profesyonel bir izlenim yaratmak için gereklidir. Hazırlanan CV’nin akademik olması tavsiye edilir, bu tür CV’ler eğitimin ve akademik anlamda tecrübelerinizin, başarılarınızın özeti ile başlayıp, iş ve staj deneyimleriyle devam eder. Özellikle MBA programlarına başvuran öğrencilerin CV’lerini daha detaylı hazırlanması gerekmektedir.      

*Bazı bölümlere kabul şartları arasında yukarıdakiler dışında ekstra koşullar olabilir. Örneğin bazı işletme programları ve MBA bölümleri GMAT isteyebilir.

İngiltere Yüksek Lisans Fiyatları

İngiltere’de yüksek lisans ücretleri, üniversite ve bölümlere göre farklılık göstermektedir fakat fiyat aralıkları genel olarak aşağıdaki şekildedir; 
Sanat ve Sosyal Bilimler £9,500 – £14,000 
Fen ve Teknik Bilimler £10,000 – £15,500 
Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik £14,000 - £20,500 
MBA £9,550 – £20,000
Yukarıdaki maliyetlere alternatif olarak yıllık eğitim ücretleri £4000 den başlayan ve özel okul ve kolejlerde verilen yüksek lisans programları da bulunmaktadır.


unsplash-logoHugo Sousa

İngiltere'de Yüksek Lisans Bursları

İngiltere üniversitelerinin öğrencilerin durumuna ve not ortalamalarına göre sağladığı bazı indirim ve burslar mevcuttur. Bunları burslar sayfamızdan takip edebilir veya danışmanlarımızdan ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Yaygın olarak bilinen adıyla Meb Bursu hakkında bilgi alabilir veya daha önce yurtdışında burslu eğitim almış olan danışmanımızın tecrübelerini paylaştığı yazıyı okuyabilirsiniz.

İngiltere'de Eğitim için Alabileceğiniz Diğer Burslar

  • Tübitak Bursu
  • Türk Eğitim Vakfı Bursu
  • British Council- Chevening Bursu
  • YÖK Bursu

İngiltere'de veya yurtdışında Master hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ofislerimizi ziyaret edebilir veya Bilgi İstek Formu doldurabilirsiniz.