İngiltere'de Mühendislik Eğitimi ve Sonrası - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

İngiltere'de Mühendislik Eğitimi ve Sonrası

  • edcon


İngiltere'de mühendislik eğitimi almak bir çok açıdan avantajlıdır. Bu avantajları sizler için detaylı bir şekilde sıraladık.

Avrupa’nın batısında Büyük Britanya adasında yer alan İngiltere; Birleşik Krallığın en büyük ve popülaritesi en yüksek olan ülkesi konumundadır.  65 Milyonluk bir nüfusa sahip ülkenin başkenti Londra’dır. Yağmurun eksik olmadığı ada ülkesi dünyanın dört bir yanından öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. İngiltere’ye 180 ayrı ülkeden öğrenci gelmekte ve çok kültürlü bir atmosferde eğitim alınmaktadır. İngiltere’de üniversite kabul şartları farklılık göstermekte, ‘’foundation’’ programına ihtiyacı olmayan öğrenciler birçok iyi üniversitede lisans eğitimlerini üç sene gibi kısa bir sürede tamamlayabilmektedirler.

1. Mühendislik Bölümü Kimlere Göre

Ana hatlarıyla İngiliz eğitim sistemi, lisans (undergraduate) ve yüksek lisans-doktora (postgraduate) şeklinde ayrılmaktadır. İskoçya hariç ülkenin diğer bölümlerinde lisans eğitimi 3 senede verilmektedir. Mühendislik eğitimi, tıp ve hukuktan sonra en çok tercih edilen eğitim dalıdır. Mühendislik sürekli gelişen ve üretkenliğin ön planda olduğu yapısıyla bu alanda eğitim alacak öğrencileri her zaman kendine çekmiştir.

En çok tercih edilen mühendislikler arasında makine mühendisliği, kimya mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği,  inşaat ve endüstri mühendisliği gelir.

1.a Kimya Mühendisliği

 Maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimlerinin yer aldığı, üretim işlemlerinin uygulama ve gelişimi ile ilgilenir. Kimya mühendisliği, kimya ve fizik bilimi ile biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimyanın daha kullanışlı veya değerli formlarla ilgilenmesini sağlayan mühendislik dalını ifade eder. Kimya mühendisleri işlenmemiş hammaddeleri daha değerli olan formlar haline getirirken bu işlemleri güvenli bir şekilde ve ekonomik yollarla en verimli yöntemleri kullanarak bu işlemleri sürdürmekle sorumludurlar.

1.b İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Geleneksel çevre mühendisliği, geoteknik mühendisliği, inşaat mühendisliği, ulaştırma mühendisliği, belediye veya kentsel mühendislik, su kaynakları mühendisliği, malzeme mühendisliği, kıyı mühendisliği, ölçme ve inşaat mühendisliği gibi birçok alt disiplin ayrılır.

1.c Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği, genel olarak elektrik, elektronik ve elektromanyetizmanın çalışılması ve uygulanması ile uğraşan bir mühendislik alanıdır. Güç, elektronik, kontrol sistemleri, sinyal işleme ve telekomünikasyon gibi bir dizi alt konuları kapsar. Genellikle elektrik mühendisliği, güç iletimi ve motor kontrolü gibi büyük ölçekli elektrik sistemleriyle ilgili problemleri ele alırken, elektronik mühendislik, bilgisayarlar ve bütünleşmiş devreler de dâhil olmak üzere küçük ölçekli elektronik sistemlerin incelenmesiyle uğraşır.

1.d Makine Mühendisliği

Mekanik Mühendisliği, mekanik sistemlerin analizi, tasarımı, imalatı ve bakımı için fizik ve malzeme biliminin ilkelerini uygulayan mühendislik disiplinidir. Makine ve aletlerin tasarımı, üretimi ve işletimi için ısının ve mekanik gücün üretimini ve kullanımını içeren mühendislik dalıdır.

1.e Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veri tabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır. Bilgisayar mühendisleri, programlama dilleri, yazılım tasarımı ve yazılım - donanım tümleştirmesi eğitimi alırlar. Yazılımların neyi yapabileceği neyi yapamayacağı, yazılımların belirli bir görev üzerinde nasıl etkili bir verim gösterebilecekleri (bk. algoritma ve karmaşıklık), yazılımların saklanmış bir veriyi nasıl yazıp okuyabilecekleri (bk. veri yapıları ve veri tabanları), yazılımların nasıl daha akıllı çalışabilecekleri (bk. Yapay zekâ), insan ve yazılımların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde olacakları (bk. insan bilgisayar etkileşimi ve kullanıcı ara yüzleri) konuları üzerinde ve ASIC, FPGA, devre tasarımı ile donanım-yazılım entegrasyonu alanlarında çalışırlar.


2. Giriş Koşulları

Mühendislik bölümleri için genel giriş koşulları , “İngiltere’de Üniversite/Lisans Eğitimi” başlıklı yazımızda göreceğiniz gibidir. Mühendislik dalına göre belirli derslerde yüksek başarı göstermeniz beklenecektir. Matematik başarısı ise istisnasız her mühendislik dalı için çok önemlidir. Genellikle mühendislikler için alınan şartlı kabullerde genel not ortalaması ile beraber matematik ve ilgili fen dersi için koşul konulmakta, bu minimum yüzde 80-85 ortalama talebi şeklinde olmaktadır. 

Örneğin makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, vb. alanlarda matematiğin yanı sıra fizik notu değerlendirmeye alınırken, biyokimya vb. alanlarda matematik, biyoloji ve kimya dersleri önem kazanacaktır.

3. Denklik 

Birçok öğrencimizin kafasını kurcalayan soru 3 yıl gibi bir surede alacağınız lisans diplomasının denkliği olup olmayacağıdır. 

İngiltere’de prestijli bir üniversitede alacağınız 3 yıllık lisans eğitimi Türkiye’de alacağınız 4 yıllık lisans eğitimine denktir. 

Ancak bu noktada dikkat etmemiz gereken mühendislik kariyerinize nerede devam etmek istediğinizdir. İngiltere’de kalıp çalışmayı düşünüyorsanız imza yetkisine sahip bir mühendis olabilmek için 3 yıllık eğitim yeterli olmayacaktır ve eğitiminizin 4 yılı tamamlayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Sözü gecen bu 4. Yıl yüksek lisans programı düzeyindedir ve  lisansla bütünleşik şekilde ( bkz : MEng programları ) ya da lisans programınız ardından 1 yıllık master programı eklinde alınabilir. 

4. Yüksek Lisans Eğitimi

 İngiltere mühendislik yüksek lisans eğitimleri genel olarak üniversitelerde bir akademik yılı kapsar. Bunun 9 ayı teorik eğitimle geçerken yaz döneminde de tez çalışmaları yapmanız gerekir. Akademik yıl Eylül ayında başlar. Çoğu üniversite eğer lisans eğitiminizi de bu ülkedeki üniversitelerden birinde tamamladıysanız size aynı bölümlerde yüksek lisans ve doktora imkanları sunar. Bunun yanında ALES, GRE, GMAT gibi akademik sınavlara girme ve belgelendirme zorunluluğunuz olmaz.

İngiltere’de master eğitimine ilk defa başvuru yapacaklar için başvuru koşulları üniversitelere göre değişiklik gösterse de en önemli kriter İngilizce yeterlilik yani IELTS notunuzun en az 6.0 olmasıdır. Gerekli İngilizceye sahip olmayan ve not ortalaması çok düşük olan öğrenciler  için bir ya da iki dönemlik pre-master yani yüksek lisans öncesi yeterlilik programları sunulmaktadır. Bu programları başarıyla bitirenler referans yazıları, niyet mektubu, CV, diploma, transkript ve İngilizce yeterlilik sınavı sonuç belgeleri ile master için üniversitelere başvurularını gerçekleştirebilirler.

5. Üniversite seçimi  

Diğer tüm branşlarda olduğu gibi mühendislik alanında üniversite seçimi yaparken de ders içeriklerinin çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. İngiliz Üniversiteleri tek bir mühendislik ana dalı altında onlarca farklı başlıkla lisans ya da yüksek lisans programları sunabilmekte bu noktada belirleyici olan ise ders içerikleri arasındaki farklılıklar ve özellikle uzmanlaştıkları zorunlu derslerdir.

Örneğin ülkemizde son yıllarda çok tercih edilen endüstri mühendisliği bölümünü İngiltere Üniversitelerinde bu başlık altında bulmanız mümkün değildir, program “engineering management”  başlığı altında sunulmaktadır. 

Üniversite seçiminde özellikle de yüksek lisans eğitimi sürecinde dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli husus ise üniversitenin endüstri linkleridir. Mühendislik, endüstri ile ilişkileri doğrultusunda daha da gelişen ve uygulamalı eğitim olanakları artan bir daldır.  

Lisans eğitimi alacak öğrencilerimize ise özellikle staj imkânı sağlayan üniversite programlarını önermekteyiz. Genellikle “Sandwich year” adı verilen bu programlar 3 yıl yerine 4 yıl sürmekte, öğrenciler istenilen ön koşulları sağlayabildikleri taktirde İngiltere’de 1 yıl boyunca alanları ile ilgili bir iş deneyimi kazanma şansına sahip olmaktadırlar. 

Özellikle de İngiltere’nin vize koşulları gereği eğitim sonrası çalışma izni konusunda ne kadar zorlayıcı olduğu düşünüldüğünde eğitim kapsamında bu imkânı yakalıyor olmak çok değerlidir. 

Aşağıda farklı mühendislik alanlarına göre İngiltere’nin en iyi üniversitelerinin bir listesini görebilirsiniz. Bu veriler için kullanılan kaynak  : “The Guardian University League Tables ”  - https://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2017/may/16/university-league-tables-2018

Yine de belirtmekte fayda görüyoruz ki üniversite seçiminizi tek bir sıralama doğrultusunda yapmak doğru olmayacaktır. Bu sıralama bilgileri özel kurumlarca hazırlanmakta, devlet tarafından yapılmamaktadır. Farklı araştırma tabloları farklı sonuçlar sunabilmektedir; daha da önemlisi üniversite seçimi gerek akademik gerekse sosyal birçok farklı kıstas doğrultusunda yapılmalıdır.

 İngiltere'de Mühendislik

1. Imperial College London

2. University of Cambridge

3. University of Oxford

4. University of Durham

5. University of Bristol

6. University of Leeds

7. University of Warwick

8. Loughborough University

9. Swansea University

10. University of Central Lancashire

İngiltere'de İnşaat Mühendisliği

1. Imperial College London

2. University of Southampton

3. University of Leeds

4. University of Bath

5. Queen’s University, Belfast

6. Abertay University

7. University of Greenwich

8. University of Nottingham

9. Loughborough University

10. Coventry University

İngiltere'de Makina Mühendisliği

1. University of Leeds

2. Coventry University

3. Lancaster University

4. University of Nottingham

5. Imperial College London

6. University of Bristol

7. University of Bath

8. Loughborough University

9. Anglia Ruskin University

10. Brunel University London

İngiltere'de Kimya Mühendisliği

1. University of Cambridge

2. University of Birmingham

3. Imperial College London

4. University of Bradford

5. University of Bath

6. University of Nottingham

7. University of Manchester

8. Loughborough University

9. Lancaster University

10. Queen’s University, Belfast

İngiltere'de Elektrik - Elektronik Mühendisliği

1. Imperial College London

2. University of Southampton

3. University of Leeds

4. University of Surrey

5. University of Nottingham

6. University of Manchester

7. University of Bath

8. Loughborough University

9. University of Bristol

10. University of Glasgow

İngiltere'de Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

1. University of Oxford

2. University of Birmingham

3. Loughborough University

4. Imperial College London

5. University of Exeter

6. Swansea University

7. Sheffield Hallam University

8. Bucks New University

9. Queen Mary, University of London

10. University of Manchester

İngiltere'de mühendislik eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ofislerimizi ziyaret edebilir veya bilgi istek formu doldurabilirsiniz.