Yök Denkliği - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Yök Denkliği


YÖK DENKLİKĞİ NEDİR?
Denklik, Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

YÖK Denkliğinin Faydası Nedir?

YÖK onaylı bir üniversite diplomanız varsa, resmi olarak üniversite mezunu statüsü alırsınız. Askerlik görevinizi yaparken kısa dönem erbaş ya da yedek subay olmanızı sağlar. Buna ek olarak, kamu görevlisi olarak çalışmak istiyorsanız, üniversite diplomanızın YÖK onaylı olması gerekmektedir. Aksi halde resmi merciiler tarafından ön lisans mezunu olarak sınıflandırılırsınız.

YÖK Denkliği olmazsa 


Üniversite mezunu olmanızı gerektiren kamu görevlerine kabul edilmezsiniz ve askerliğinizi uzun dönem er olarak yaparsınız. Bunun dışında hayatınızda değişen hiçbir şey olmayacaktır. Özel sektörde diplomanızın YÖK onaylı olmasının hiçbir önemi yoktur.
Eğer gelecek planlarınızda devlet memuru olup kamu görevi yapmak yer almıyorsa, yurtdışında alacak olduğunuz eğitimin YÖK tarafından onaylanması ya da onaylanmaması sizin için  bir önem taşımayacaktır.

YÖK TANIMA ve DENKLİK BİRİMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: (
312) 298 71 40
Faks: (312) 266 50 60
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 
Bilkent / ANKARA
E-Mail: denklikdanisma1@yok.gov.tr  , denklikdanisma2@yok.gov.tr 
https://www.yok.gov.tr/content/view/1179

Lise Diploması Denkliği

İngiltere’de alınan lise diplomanızın Türkiye de denkliğinin kabul edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı 2 farklı alternatif sunmaktadır. 
Buna göre 3 A level düzeyinde, 1 GCSE düzeyinde ya da 2 A level düzeyinde ve 3 GCSE düzeyinde konuyu basarıyla tamamlamanız gerekmektedir. 

Lisans / Yüksek Lisans Diploması Denkliği

Yurtdışından alınan bir diplomanın denkliği ile ilgili onay verilebilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili kanun gereği tanınmış olması gerekmektedir. Yükseköğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmiş ve taban puanı tutturmuş olmaları gerekliliği kuralı 2006 yılı itibari ile kaldırılmış olmakla beraber bu kategorideki öğrencilerin ileriki yıllarda İngiltere’deki üniversitelerinden Türkiye ‘deki bir üniversiteye transfer olmak istemeleri durumunda sınav şartı aranacaktır. 

SAT (asgari 1000 puan), ACT (asgari 21 puan), Abitur, French Baccalaureate, IGCSE- A level certificate, International Baccalaureat (IB) diplomalarına sahip kişiler yurtdışından alacakları diplomaların denkliği ya da transfer işlemleri için ÖSS sınavından taban puanı almak zorunda değildirler. 

YöK’un Mayıs 2007 içersinde duyurduğu yeni yönetmeliğin 7.maddesine göre; “Yapılan denklik incelemesi sonucunda, yurtdışındaki üniversitelerin programlarında ; programın müfredatı ile ilgisi olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkeleri ile 2457 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere aykırı dersler bulunması halinde, alınan diplomalara denklik verilmez.“