Yök Denkliği Son Güncellemeler ve Kriterler - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Yök Denkliği Son Güncellemeler ve Kriterler

  • edcon


15 Mart 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan son değişiklikler ile birlikte yurtdışı eğitim kurumlarından alınan diplomaların denkliği ile ilgili önemli kriterleri aşağıda bulabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurulundan Yurtdışında Eğitim Görmek İsteyenlere Önemli Düzenleme!

28 Mart 2024 Yükseköğretim Kurulu, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenleri ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı! "Sıralamalarda ilk 400’de olan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek, ilk 1000’de olanlardan mezun olanlara YKS’ye girme şartı olmayacak” Yükseköğretim Kurulu, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15.03.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin uygulanma​sında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslarını belirleyerek yayınladı.

Belirlenen usul ve esaslara göre: “Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik, YKS’ye girme zorunluğu yok” Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler. Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak. İlk 1000’de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

İlk 1000 de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. İlk 1000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak. Yani sadece ilk 1000’de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerde okuyacaklar için YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak. Diğer bölümler için ise YKS’ye girme zorunluluğu olmayacak. Yönetmelik değişikliği, başarı sıralaması şartı aranmayan programlarla ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmemiştir. Bu alanlarda yapılacak denklik başvurularında önceden olduğu gibi müracaatlar bireysel olarak incelenerek karar verilecek.​

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayı ile Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar​ için tıklayınız. 15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayı ile Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar​ ile ilgili soru ve cevaplar için tıklayınız.​

Başarı Sıralaması Şartı Aranan Programlar

Tıp : 50.000

Diş Hekimliği : 80.000

Eczacılık : 100.000

Hukuk : 125.000

Mimarlık : 250.000

Mühendislik : 300.000

Öğretmenlik 300.000

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının denklik başvurularında, eğitim alınan yurtdışı eğitim kurumunun, kayıt olunduğu yıl itibarı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarının en az ikisinde ilk binde yer alması gerekir. Aksi takdirde denklik başvurusu red edilir.

YÖK  Tarafından Kabul Edilen Dünya Üniversite Sıralama Kuruluşları 

Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities ve CWTS Leiden Ranking 

Yükseköğrenime başlanılan yıl itibarı ile, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde, ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik müracaatlarında, denklik yönetmeliğinde yer alan diğer şartların da  sağlanması hâlinde, Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) uygulanmaz 

Denklik başvurularında,  Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge yi sunmak gerekmektedir. Bu belge, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az üçünde ilk dörtyüzlük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden mezun olanlardan istenmez.

YÖK Tarafından İngilizce Eşdeğerliği Kabul Edilen Sınavlar 

CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik


YÖK DENKLİKĞİ NEDİR?
Denklik, Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

YÖK Denkliğinin Faydası Nedir?

YÖK onaylı bir üniversite diplomanız varsa, resmi olarak üniversite mezunu statüsü alırsınız. Askerlik görevinizi yaparken kısa dönem erbaş ya da yedek subay olmanızı sağlar. Buna ek olarak, kamu görevlisi olarak çalışmak istiyorsanız, üniversite diplomanızın YÖK onaylı olması gerekmektedir. Aksi halde resmi merciiler tarafından ön lisans mezunu olarak sınıflandırılırsınız.

YÖK Denkliği olmazsa 


Üniversite mezunu olmanızı gerektiren kamu görevlerine kabul edilmezsiniz ve askerliğinizi uzun dönem er olarak yaparsınız. Bunun dışında hayatınızda değişen hiçbir şey olmayacaktır. Özel sektörde diplomanızın YÖK onaylı olmasının hiçbir önemi yoktur.
Eğer gelecek planlarınızda devlet memuru olup kamu görevi yapmak yer almıyorsa, yurtdışında alacak olduğunuz eğitimin YÖK tarafından onaylanması ya da onaylanmaması sizin için  bir önem taşımayacaktır.

YÖK TANIMA ve DENKLİK BİRİMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: (
312) 298 71 40
Faks: (312) 266 50 60
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 
Bilkent / ANKARA
E-Mail: denklikdanisma1@yok.gov.tr  , denklikdanisma2@yok.gov.tr 
https://www.yok.gov.tr/content/view/1179

Lise Diploması Denkliği

İngiltere’de alınan lise diplomanızın Türkiye de denkliğinin kabul edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı 2 farklı alternatif sunmaktadır. 
Buna göre 3 A level düzeyinde, 1 GCSE düzeyinde ya da 2 A level düzeyinde ve 3 GCSE düzeyinde konuyu basarıyla tamamlamanız gerekmektedir. 

Lisans / Yüksek Lisans Diploması Denkliği

Yurtdışından alınan bir diplomanın denkliği ile ilgili onay verilebilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili kanun gereği tanınmış olması gerekmektedir. Yükseköğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyen ve lise öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin; Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmiş ve taban puanı tutturmuş olmaları gerekliliği kuralı 2006 yılı itibari ile kaldırılmış olmakla beraber bu kategorideki öğrencilerin ileriki yıllarda İngiltere’deki üniversitelerinden Türkiye ‘deki bir üniversiteye transfer olmak istemeleri durumunda sınav şartı aranacaktır. 

SAT (asgari 1000 puan), ACT (asgari 21 puan), Abitur, French Baccalaureate, IGCSE- A level certificate, International Baccalaureat (IB) diplomalarına sahip kişiler yurtdışından alacakları diplomaların denkliği ya da transfer işlemleri için ÖSS sınavından taban puanı almak zorunda değildirler. 

YöK’un Mayıs 2007 içersinde duyurduğu yeni yönetmeliğin 7.maddesine göre; “Yapılan denklik incelemesi sonucunda, yurtdışındaki üniversitelerin programlarında ; programın müfredatı ile ilgisi olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkeleri ile 2457 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere aykırı dersler bulunması halinde, alınan diplomalara denklik verilmez.“