YÖK Denkliği Olan Sınavsız Üniversiteler

YGS ve LYS ye girmeden yurtdışında YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda eğitiminize başlayabilirsiniz. Ancak denklik başvurunuz Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir.

Türkiye’de her yıl yüzlerce öğrenci eğitim için yurtdışına gidiyor. Lise eğitiminden doktoraya, dil okullarından uluslararası sertifika ve diploma programlarına kadar birçok alanda tercih edilen yurtdışı eğitim, her geçen gün daha çok rağbet görüyor. Talep bu denli fazla olunca, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) özellikle lisans programlarında denklik konusundaki düzenlemeleri öğrenciler ve aileleri için büyük önem taşıyor.

Türkiye’den yurtdışına eğitim için giden ve gitmeyi düşünen öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Lise eğitiminden doktoraya, dil okullarından uluslararası sertifika ve diploma programlarına kadar birçok alanda tercih edilen yurtdışı eğitimde, son dönemde yapılan yenilikler ve yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), özellikle lisans programlarında denklik konusunda yaptığı düzenlemeler, “YÖK denkliği var mı?” diye düşünen öğrenciler ve aileleri için büyük önem taşıyor.
Yurtdışında alınan eğitimin Türkiye’de tanınıp tanınmadığının önemli bir göstergesi olan denklik, özellikle yurtdışında lisans programını tamamladıktan sonra mesleğinizi Türkiye’de yapıp yapamayacağınızı ya da hangi şartları sağlarsanız yapabileceğinizi belirleyen kriterdir, bu yüzden yükseköğretim için yurtdışına gitmek isteyen öğrenciler için oldukça önem taşıyor.

Dünyanın ilk 1000 üniversitesinde YGS ve LYS şartı aranmadan kabul edilen denklik işlemleri bu yıldan itibaren ilk 1000 şartı zorunlu tutulmaksınız, sonrasında gerekli görülürse; öğrencilerin Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sınavını alması istenebilmektedir.

Bu sınav; Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütünüdür.

Gideceğiniz okulun YÖK tarafından kabul edilip edilmediğini YÖK e, ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkeyi, kurumun adını ve bölümü belirten resmi bir dilekçe ve 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte başvurulması halinde yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığına dair yazı elden/posta yoluyla teslim edilmektedir.
Lisans eğitimi için yurtdışına gitmeden önce mutlaka incelenmesi gereken YÖK denklik kuralları için ilgili web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Tıp/Diş Hekimliği alanlarında ek Seviye Tespit Sınavı ya da USMLE-Step 3, PLAB-Part 2, AMC-Clinical examinations, MCCQE-Part2, Arztliche Prüfungen (3 AP,Staats examen) sınavları istenmektedir. Eczacılık alanındaki diplomaların denklik başvurularının incelenmesi sonucunda, eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde ve stajında eksiklik bulunmayanların, Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyet tespitinin yapılması ve başarılı olunması halinde denklik işlemi yapılır. Yapılan inceleme sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde ve stajında eksiklik bulunanlara ise Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerini, eksik olan süreyi, stajını tamamlaması ve akabinde Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyet tespitinin yapılması ve sayılanlardan başarılı olması halinde denklik işlemi yapılır.

Türkiye’de üniversite sınavını kazanmış olan öğrenciler; dilerlerse hazırlık yılını yurtdışında tamamlayıp, geçerli sınav sonucu ile Türkiye’de ki üniversitenin 1. Sınıfına devam edebilir ya da çok daha kısa bir sürede yurtdışında eğitimini tamamlama şansını yakalayabilmektedir.

Detaylı bilgi için;
Edcon Eğitim Danışmanlığı