İngiltere'de Hukuk Eğitimi Almak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

İngiltere'de Hukuk Eğitimi Almak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler

  • edcon


İngiltere'de hukuk eğitimi almak isteyen öğrenciler için açıklayıcı olacağını umduğumuz bir yazı hazırladık. Bu yazımızda hazırlık süreçleri, başvuru süreçleri, eğitim süreci ve mezuniyet sonrası gibi konuları ele aldık. 

Türkiye, Almanya temelli Kıtalar Hukuk Sistemi (Civil Law) içinde yer aldığı için kapsam bakımından Common Law olarak hukuk literatürüne geçmiş olan İngiliz kökenli Anglo Sakson hukuk sisteminden oldukça farklılık gösteren bir sistemi benimsemektedir.

Ancak ülkemizden yurt dışında hukuk eğitimi görmek amaçlı giden öğrencilerimiz arasında İngiltere’nin sıklıkla tercih edilen popüler bir ülke olması dikkat çekmektedir.

Bunun nedenlerini anlayabilmek için öncelikle Common Law sistemi, geçerliliği ve tarihçesine kısaca değinmek yerinde olacaktır.

Ortak Hukuk (Common Law) İngiltere’de doğup gelişmiş günümüzde İrlanda, Birleşik Krallık’ın büyük bölümü (İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda), Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada (Quebec hariç), ABD (Louisiana hariç), Hindistan (Goa hariç), Pakistan, Güney Afrika, Hong Kong ve diğer pek çok bölgede uygulanmaktadır.

Common Law, yargı birliğini temel almaktadır. Civil Law olarak adlandırılan Türkiye’nin de dahil olduğu Kıta Avrupa hukuk sistemindeki gibi kamu hukuku – özel hukuk ayrımı ya da adli yargı – idari yargı ayrımı yapmamaktadır. Anglo-Sakson (Common Law) hukuku esas itibariyle yazılı olmayıp uygulamaya dayanan niteliktedir. Mahkemelerce verilmiş kararlar bağlayıcı niteliktedir.

Common Law’un uygulandığı ülkelerin dünya ticareti ve siyasetindeki gücü göz önüne alındığında İngiliz Hukuk Sistemini öğrenme eğilimi daha iyi anlaşılmaktadır.

Common Law dahilinde bir başka alternatifi için inceleyebilirsiniz; Amerika'da Hukuk Eğitimi

İngiltere, eğitimde dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi olarak dünya sıralamalarındaki başarısı, prestijli ve disiplinli eğitim sistemi, çok çeşitli uzmanlık alanlarının yanısıra huzurlu ve güvenli yaşam koşulları ile Türkiye dahil dünyanın çok çeşitli ülkelerinden öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. 

İngiltere’de hukuk eğitimi görmek için nasıl bir hazırlık süreci takip edilmelidir, girilmesi gereken sınavlar nelerdir?

İngiltere’de hukuk eğitimi de diğer birçok branş gibi 3 yıl sürmektedir. 

Türkiye’den giden öğrencilerin eğitim gördükleri okul, akademik başarı düzeyleri ve girmeyi hedefledikleri okula göre 3 yıllık lisans eğitimi öncesi 1 yıllık akademik hazırlık (foundation) eğitimi almaları gerekmektedir.

Normal koşullarda bir Türk öğrencinin akademik hazırlık senesini atlayabilmesi için International Baccalaureate, Abitur, Fransiz Baccalaureate, Matiruta, AP gibi bir uluslararası geçerli bir kualifikasyona sahip olması gerekirken günümüzde –Oxford, Cambridge, UCL gibi istisnalar dışında- pek çok İngiliz üniversitesi Türk lise diplomasını da hazırlık istemeden direkt eğitim için kabul etmektedir. Bu noktada öğrencinin Türkiye’de hangi lisede eğitim görmekte olduğunu ya da hangi liseyi bitirdiği önemli bir kriterdir. Bunun yanısıra iyi bir hukuk fakültesinin birinci yılına direkt kabul alabilmek için aşağıdaki ön koşullar sağlanmalıdır:

İyi bir not ortalaması (% 80 +) 

Gerekli İngilizce yeterlilik puanına sahip olmak (Hukuk için IELTS 6.5 – 7.0) 

Bazı hukuk fakültelerince alınması istenen LNAT sınav puanı 

İyi bir niyet mektubu 

Açılımı “National Admissions test of Law” olan LNAT üniversitelerin pek çok iyi aday içinden kendileri için en uygun hukuk öğrencisi adaylarını belirlemek için talep ettikleri bir sınavdır. LNAT bir zeka testi değildir ve hukuk dahil olmak üzere hiçbir alanda bilgi ölçmeyi hedeflemez; ana hedefi aday öğrencilerin sözel değerlendirme, anlama-yorumlama, tümdengelim-tümevarım, analiz ve sonuca bağlama yetilerini ölçmektir. 

LNAT iki bölümden oluşur:

İlk bölümde verilen metinler doğrultusunda sorulan çoktan seçmeli sorular yanıtlanır. 12 münazara metni üzerinden 3-4’er adet çoktan seçmeli soru olmak üzere toplam 42 soru üzerinden değerlendirme yapılır. İlk bölüm, sınavın asıl skorunu gösteren bölümdür. Bu bölüm için ayrılan süre 95 dakikadır. İlk bölüm tamamlanana kadar önceki sorulara dönül yapma şansınız vardır; ancak ikinci bölüme geçtikten sonra birinci bölümdeki sorulara dönüş yapamazsınız. Bu bölüm bilgisayar ortamında gerçekleştirilir ve ölçüm yine bilgisayarlar tarafından yapılır.

İkinci bölüm ise size verilen 3 konu başlığından bir tanesini seçerek yazacağınız kompozisyondur. 40 dakikalık zaman zarfında tamamlanması gerekmektedir. Değerlendirme LNAT merkezi ya da bilgisayar sistemi üzerinden yapılmaz ve sonuç LNAT toplam skoruna yansımaz; ancak başvuru yapacağınız okulun sizin yazım yeteneğinizi görmesi açısından önemlidir.

LNAT sınav sonucuna göre başvuru değerlendirmesi yapan İngiliz Üniversiteleri:

University of Bristol, Durham University, University of Glasgow, Kings College London, The University of Nottingham, University of Oxford, SOAS (School of African Studies), UCL (University College London). 

LNAT bir başvuru yılı içerisinde sadece bir kez alınabilir ve skor bir sonraki yıla taşınamaz. Sınava hazırlanacak öğrencilere bir önceki akademik yıl itibariyle örnek sorular çözülerek sınav hazırlığı yapılması önerilir.

LNAT kayıtları ağustos ayı başında, sınav uygulamaları ise eylül ayı başında başlamaktadır. Her üniversitenin LNAT için vereceği son sınav tarihi farklılık gösterebilir; dolayısıyla başvuru yapacağınız okullara göre sınav tarihinin kontrol ve teyit edilmesi önemlidir. Örneğin; Oxford Üniversitesi 5 Ekim 2016 tarihine kadar LNAT başvurunuzu yapmanızı ve en geç 20 Ekim 2016’da sınava girmenizi istemektedir. Bu tarihten sonra alınacak sınav skorları Oxford Üniversitesi için geçerli olmayacak ve başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır.

İngiltere ve tüm dünyanın en iyi üniversite ve hukuk fakültelerinden birisi olan Cambridge Üniversitesi LNAT talep etmezken hem İngiliz hem yabancı öğrencilerinin “Cambridge Law Testêe” girmelerini istemektedir. Cambridge Laws test için ön kayıt gerekmemektedir. Ücretsiz yapılan bir sınavdır ve mülakata çağrılan öğrencilere mülakatı takiben uygulanmaktadır. Cambridge Law test organizasyonunuz hakkında bilgi sizi mülakata davet eden Cambridge Koleji tarafından size yazılı olarak iletilecektir. 

“Cambridge Law Test” toplamda 1 saat süren ve 2 sorudan oluşan bir testtir. Tıpkı LNAT gibi hukuk bilginizi değil değerlendirme-yorumlama yetilerinizi ölçmek için uygulanmaktadır. Bu sınavda çoktan seçmeli bir bölüm bulunmamakta, öğrencilerin verilen metni sorulan sorular doğrultusunda değerlendirip cevaplarını yazılı olarak sunmaları beklenmektedir. 

Hukuk Lisans Programları için Başvuru Tarihleri 

Oxford ve Cambridge Üniversiteleri her bölümlerinde olduğu gibi hukuk bölümü için de 15 Ekim tarihine kadar başvuru yapılmasını istemektedir ve bu tarih hem İngiliz hem de yabancı öğrenciler için geçerlidir. Bu iki üniversite dil yeterlilik için şartlı kabul vermektedir. Dolayısıyla başvuru yapıldığı tarih itibariyle okulların minimum İngilizce taleplerini karşılayacak İngilizce yeterlilik sınav sonucunun iletilmiş olması önemlidir.

Diğer İngiliz üniversiteleri için resmi başvuru tarihi İngiliz ve Avrupa Birliği vatandaşı öğrenciler için 15 Ocak, Türk ve diğer uluslararası öğrenciler için 30 Hazirandır. Ancak Türkiye’deki iyi liselerin çoğu ve Edcon danışmanları olarak bizler öğrencilerimizin başvurularını 15 Ocak tarihine kadar tamamlamalarını önermekteyiz. Hukuk, çok başvuru alan ve kontenjanları hızlı dolan bir bölüm olduğu için erken başvuru ciddi anlamda kabul şansınızı artıracaktır. 

Hukuk Lisans Programları Türkiye Denkliği 

Yurt dışı ve yurt içinde alınacak tüm lisans-yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi tarafından yürütülmektedir. 

Süreç mezun olduğunuz üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması ile başlamaktadır. 

Bunu takiben almış olduğunuz dersler incelenerek almanız gereken derslerin listesi belirlenecektir. Örneğin; Türk Medeni Kanunu, Anayasa Hukuku… Bu liste takribi 11-12 dersten oluşmakta yine takribi 1 yıllık bir eğitimi takiben gireceğiniz “Denklik Seviye Tespit Sınavı” sonuçlarına göre onaylanmaktadır.

Denklik işlemleri için : Yök Denklik Birimi

İngiltere'de Hukuk eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ofislerimize bir kahve içmeye gelebilir veya bilgi istek formu doldurabilirsiniz.