Amerikada Dil Eğitimi ve Akademik Eğitim - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Amerikada Dil Eğitimi ve Akademik Eğitim


Amerika'da Dil Eğitimi

Amerika dil eğitimi için ideal ülkelerin başında gelmektedir. Ülkenin büyük olması ve bir çok kültürü bir arada barındırması, farklı kültürleri tanıma ve vizyonunuzu geliştirme adına önem taşımaktadır.  Amerikada dil eğitimi için neredeyse her bütçeye yönelik bir dil okulu bulmak mümkündür. Başlıca eğitim alabileceğiniz programlar;
Genel ingilizce
Iş ingilizcesi
Akademik ingilizce
IELTS ve TOEFL 
Ve bunlara ek olarak danışmanlarımızdan destek alarak belirleyebileceğiniz özel programlar mevcuttur.

Genel ingilizce programları her okulda haftanın ilk günü başlar ancak özel programlar için başlangıç tarihleri değişiklik gösterebilmektedir. Bu konuda bilgi almak ya da güncel promosyon ve indirimlerden haberdar olmak için size en yakın olan ofisimizdeki danışmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz veya bilgi istek formu doldurun biz size ulaşalım.

Amerika'da Eğitim Almak İçin Şehir seçimi

Amerika çok büyük bir ülke olduğu için şehir seçimi de büyük önem taşımaktadır. Amerikada dil eğitimi veren okullar çoğunlukla kıyı şeritlerinde yoğunlaşmıştır ancak alacağınız eğitim türünüz ve beklentiniz gibi filtrelerle size en uygun okulu tercih etmek de oldukça kolaydır.

Amerika'da Konaklama

Amerikada konaklama için temel olarak 3 seçenek mevcuttur. Bunlar, aile yanı, yurt ve öğrenci evi olarak sıralanabilir. Dil seviyeniz ve eğitim süreniz göz önüne alınarak danışmanlarımızdan da alacağınız tavsiyeler ile size en uygun konaklama tipini belirlemek mümkündür.

Amerika'da Lisans Programları

Genellikle fakültelerde ilk iki yıl (freshman, sophomore) öğrenciler aynı ders leri alırlar ve bu öğrencilere “underclassman” denmektedir. Son iki yıl ise (junior, senior) öğrenciler bir ana dal seçerler ve bu ana dal ile ilgili alınması gereken zorunlu dersleri almak zorundadırlar. Geri kalan kredilerini ise di- ledikleri bölümlerden seçmeli ders olarak alabilirler. Son iki yıllarında olan bu öğrencilere “upperclassmen” denmektedir.   Amerika’da akademik eğitim Ağustos veya Eylül aylarında başlar ve Mayıs veya Haziran aylarında sona erer. Bazı üniversitelerde akademik yıl iki dönemden oluşur ve buna ilaveten yaz döneminde de dileyen öğrenciler ders alabilirler. Bazı üniversitelerde ise yıl 4 eşit döneme bölünür ve akademik yıl içerisinde yaz dönemi dışında 3 dönem bulunmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmek için tamamlaması gereken belirlenmiş kredi sayısı vardır. Öğrenciler yatay geçiş yapmak istediklerinde bir önceki üniversitede almış oldukları kredileri diğer üniversiteye transfer edebilirler.

Amerika'da Yüksek Lisans Programları

Amerika’da Master programları genellikle 2 yıl sürmektedir ancak daha kısa sürede tamamlanabilen programlarda bulunmaktadır. Doktora programları ise genellikle Master sonrası programlardır ve ilk iki yıl derslere ve seminerlere katılırken son iki yıl derslere ve seminerlere girerek son iki yıl araştırma yapılmaktadır.
Amerika’da bulunan yaklaşık 565 bin uluslararası öğrencinin Amerika’ da yüksek lisans yapmak istemesinin ana nedenlerinden biri de, iyi bir eğitimi daha uygun bütçeyle alabilme şansıdır.  Amerika’da yüksek lisans ya da doktora eğitiminde karşınıza iki çeşit burs var: Geri ödemeliler ve geri ödemesi olmayan burslar. Geri ödemesiz olarak karşınıza çıkacak olan burslar genellikle akademik alt yapınızın gücüne bağlı olarak verilen burslardır. Not ortalamanız düşerse bursunuz kesilir. En çok önerdiğimiz burs türlerinden başında asistanlıklar geliyor. Sebebi ise yapacağınız asistanlıkların sizi eğitimin içinde tutmayı başarması, dolayısıyla da eğitiminizde daha başarılı olmanızı sağlamasıdır. Öğrenciler asistanlık yaparken vakit kaybına uğrayacakları ve derslerde başarılı olamayacakları kaygısına düşer. Ancak durum çoğu zaman tersi olur. Birçok öğrenci asistanlık sayesinde daha yüksek notlar alır.

Amerika'da Kabul Koşulları ve Gerekli Sınavlar

Amerikan üniversiteleri öğrencileri kabul ederken İngilizce bilgi düzeyi, geçmiş akademik durumu (not ortalamaları), referans mektupları ve akademik sınavlardan (SAT, GRE, GMAT gibi) alınan notları dikkate alırlar. Prestijli üniversitelere kabul edilebilmek diğer üniversitelere göre çok daha zor olmaktadır.

Amerika Devlet Üniversiteleri

Devlet Üniversiteleri Amerikan öğrencilerin daha çok tercih ettiği, eyaletlere bağlı olan üniversitelerdir. Devlet üniversitelerin yabancı öğrencilerden ekstra bir takım ücretler almalarına rağmen özel üniversitelere göre daha düşük maliyetlidir. Okul ücretleri yaklaşık 18.000$-35.000$ arasındadır.

Amerika Özel Üniversiteler

Bu üniversiteler genellikle daha ufak ancak eğitim ücretleri daha yüksektir.  Belirli programlarda uzmanlaşmış üniversitelerdir. Özel üniversitelerde bulunan bazı programların Türkiye’deki denklikleri yoktur ve Erkek öğrenciler için askerlik tecili söz konusu değildir. Okul ücretleri yaklaşık olarak 18.000$-45.000$ arasındadır.
Dünya çapında en gözde okulları Harvard University, Yale University gibi.

Amerika'da 2 yıllık Meslek Okulları (Community Colleges)

Bu   okullar   iki   yıllık   ön   lisans   (Associate   degree)   eğitimi vermektedir.ve   bu   okullardan   üniversitelerin   lisans   programlarına   geçmek   oldukça kolaydır. Özellikle yabancı öğrenciler için bu okulların maliyetleri üniversitelere göre çok daha düşüktür ve İngilizce yabancı dil hazırlık programları bulunmaktadır.

Amerika'da Mesleki Okullar (Professional Schools)

Müzik, işletmecilik, mühendislik gibi bölümlerde meslek kazandırmaya yönelik programlar veren okullardır. Sektörde çalışacak profesyonel iş gücünü sektörle iç içe hazırlamak öncelikli amaçlarıdır.

Amerika'da Teknoloji Enstitüleri (Institute  of Technology)

4 yıllık lisans eğitimi alınabilecek okul seçeneklerinden bir tanesidir ve genel likle fen bilimleri ve teknoloji ile ilgili programlar sunulmaktadır. Kiliseye bağlı Üniversiteler (Church/Religous Schools) Amerika’da ilk kurulan üniversiteler dini gruplar tarafından kurulanlardır ve genellikle bu üniversitelere bütün dinlerden öğrenciler, kurallara uymaları koşulları ile kabul edilmektedir. 
Bazı üniversitelerde de “İncil” ile ilgili dersler zorunlu olarak öğrencilere verilmektedir.

Amerika’da Asistanlık Sistemi

Teaching  Assistantship  (TA) (Öğretim  Asistanlığı):  Öğretim görevliler ine ders hazırlanmasında, derslerin öğrencilere aktarılmasında ve öğrencilere yardım konusunda görev alınan asistanlık modelidir. İngilizce dil yeterliliğiniz bu asistanlığı almakta oldukça önemli bir faktör. Fazla sayıda öğrenci sayısına 44 sahip büyük okullarda öğretim asistanlığı önem kazanır. Tüm öğrencilerin öğretim görevlilerine direkt olarak ulaşma şansı düşüktür. Öğretim asistanları sayesinde öğrenciler soru çözümünde veya konu tekrarında gerekli desteği alabilirler. Asistanlığa uygun olup olmadığınıza karar, veren kabul aldığınız departmandır.
Research Assistantship (RA) (Araştırma Asistanlığı): Öğretim görevlilerin yaptıkları araştırmalara gerek literatür tarama, gerekse laboratuvar çalışmalarına katkı olarak yapılan asistanlık modelidir. Fizik, kimya, biyoloji gibi fen dallarında genellikle laboratuvar çalışması gerekir. Araştırma yapma konusundaki yeteneğiniz bu asistanlığı alma konusunda oldukça önemlidir. Size ödenen para çoğunlukla ya profesöre araştırmaları için ayrılan bütçeden, ya da kuruluş veya devletin araştırma için okula ayırdığı ödenekten yapılır.
Graduate Assistanship (GA) (Genel Asistanlık):  Asistanlık aldığınızın departmanın gerektirdiği ofis içi veya dışı görevleri yerine getirdiğiniz asistanlık modelidir. Amerika’da lisans eğitiminde karşılıksız olarak scholarships adı verilen burslar verilirken yüksek lisans ve doktora programlarında yine karşılıksız olarak fellowships verilir. Ayrıca öğrencinin maddi durumuna bakılarak mali yardım da yapılır. “Grant” olarak da adlandırılan bu burs türünde maddi yeterliliğiniz incelenir ve uygun iseniz karşılıksız olarak size burs verilir.