Deniz Bay - University of Kent - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Deniz Bay - University of Kent

  • edcon


Uzman gelişim psikoloğu olan öğrencimiz Deniz Bay, İzmir Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans döneminde İstanbul’da bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde staj yapmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki deneyimlerine İzmir’deki bazı kurumlarda gönüllü olarak çalışarak devam etmiştir. Bir dönem Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfında (TEGV) eğitim gönüllüsü olarak çalışmıştır. Ayrıca lisans eğitimi sırasında Yaşar Üniversitesi psikoloji bölümünde, sosyal psikoloji alt alanında, bursiyer olarak görev almıştır. Lisans eğitiminin ardından şirketimiz ve konusunda uzman danışmanımız Kadriye Hanımın aracılığı ile University of Kent (İngiltere)-gelişim psikolojisinde tezli yüksek lisans programına gitmiştir.Tez konusu “Otizm Spektrum Bozukluğunda Benlik Farkındalığı” üzerinedir. Yüksek lisans sürecinde özellikle çocuk ve ergen gelişimi ve bu dönemlerde sık rastlanan gelişimsel bozukluklar (yaygın gelişimsel bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü gibi) konusunda eğitim almıştır.

Yüksek lisansını tamamlamasının ardından İzmir'deki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde tam zamanlı psikolog olarak çalışmıştır. Gelişimsel bozukluklar hakkında edindiği teorik bilgilere pratik bilgileri de bu sayede eklemeye devam etmiştir. Daha sonra bir sene boyunca Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarında araştırma asistanı olarak görev almıştır, bunun yanında çocuk ve ergen psikolojisi alanında eğitimler almaya devam etmiştir. Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolünde teorik eğitimini tamamlayarak danışan görmeye başlamıştır. 

Çocuk ve ergen psikolojisi konusunda uzman gelişim psikoloğu olarak çalışmalarını Kids Psikoloji’yi İzmir’de hizmete açarak sürdürmektedir. Edcon ailesi olarak öğrencilerimizin mutluluğunu herdaim paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kariyerine, yurtdışında yüksek lisans yaparak farklı bir boyut ta kazandıran öğrencimiz Deniz Bay’ yeni işininde başarılar dileriz.
Edcon Ailesi