İngiltere'de İşletme Eğitimi ve MBA - Edcon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

İngiltere'de İşletme Eğitimi ve MBA

  • edcon


İş ile insan, insan ile insan ve makine ile insan uyumu yakın tarihin üzerinde en çok çalıştığı ve eser meydana getirdiği alandır. Eski çağlarda sadece takas olarak hareketlilik kazanan ekonomik yaşam, paranın ve kıymetli kağıtların bulunması ile kaydı zorunlu bir alana dönüşmüştür.

Ekonominin canlı bir organizma olarak bu kadar hızlı büyüyor olması, bu alanda yetkin ve etkin kişilerin yetişmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu noktada işletme bölümleri tam da bu ihtiyaca cevap vermektedir.    

Bu felsefeden yola çıkarak Birleşik Krallık’ta Business School’larda İşletme ve benzeri bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere pek çok alternatif program sunulmaktadır. 

İşletme Okulları’nda sunulan örnek programları şu şekilde belirtebiliriz; 

-International Business (Uluslararası İşletme)

-Business/Management (İşletme/Yönetim)

-Business Entrepreneurship (Girişimcilik)

-International Management (Uluslararası Yönetim)

-Accounting (Muhasebe)

-Finance (Finans)

-Marketing (Pazarlama) 

-MBA – Master of Business Administration-  (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) 

İngiltere'de İşletme bölümlerini Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Yönetim, Pazarlama gibi alanlarla birleştirmek mümkündür; Financial Management (Finansal Yönetim), Management with Marketing (Pazarlama Yönetimi) gibi.. 

Genel işletme / yönetim programları bu alanda bir kariyer hedefi geliştirmiş öğrenciler kadar, alanını daha geniş tutup daha sonra uzmanlaşmak isteyen lisans öğrencilerine de hitap etmektedir. 

Hemen hemen tüm okullar bu bölümlerde lisans okuyacak öğrencilere “sandwich /placement year” ya da “study abroad” opsiyonu sunmaktadır. Bu program sayesinde eğer öğrenci isterse  2. Sınıfı tamamladıktan sonra okul tarafından ayarlanan ilgili endüstride 1 yıl çalışır ya da okulun diğer ülkelerde olan partner üniversitelerinde 1 yıl eğitim almasından sonra  3. Sınıfı tamamlar ve 4 yılda lisans derecesine sahip olur. 

Bu tamamen opsiyonel bir seçim olup öğrencinin kararına bağlıdır ve okullara başvuru yaparken isterse programa 3 yıl isterse sandwich year alarak 4 yıllık olarak başvuru yapabilir. Yüksek lisans seviyesinde de pek çok üniversite öğrencilerine staj yaptırma imkanı tanımaktadır. 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

MBA iş adamı ve iş kadınlarına yönelik geliştirilen lisansüstü bir programdır. Mba programının amacı bireyin yönetim sorumluluğunu üstlenebilmesi, stratejik düşünebilmesi, liderlik ve yaratıcı yönünü ortaya koymasıdır ve bu amaç doğrultusunda eğitim verir. 

Türkiye’de bilinenin aksine Birleşik Krallık’ta bir çok üniversite MBA programına giriş için en az 2 ila 5 yıl arasında ilgili alanda profesyonel iş tecrübesi istemektedir. Çünkü bu alan iş dünyasında nasıl düşündüğünüz ve hareket ettiğinizle doğru orantılıdır ve tam da bu noktada bireyin stratejik düşünmesi, liderlik yetenekleri ve yaratıcılığı devreye girer.  

Mba programlarının içerisinde öğrenciler finans, muhasebe, bilgi teknolojisi, pazarlama, insan kaynakları gibi alanlarda da ders görmekte ve bu alanlardan birinde uzmanlık alabilmektedir. 

İngiltere'de Mba programı için iş tecrübesini zorunlu tutmayan üniversiteler de mevcuttur.  Daha detaylı bilgi almak isterseniz ofislerimizi ziyaret edebilir veya bilgi istek formu doldurabilirsiniz.